11:40 - 12:40

Izba przyjęć, czyli analiza ryzyka i monitorowanie wody

  1. Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem – dr inż. Iwona Kłosok-Bazan – 15 min.
  2. Analiza ryzyka dla ujęcia wody w świetle nowej ustawy Prawo Wodne, wymagań zdrowotnych w odniesieniu do jakości wody dla zaopatrzenia ludności – metodyka określania i praktyczne przykłady, nawiązanie do warsztatów – dr inż. Mariusz Czop, dr inż., Ewa Kret AGH Kraków – 20 min.
  3. Efektywne obniżanie strat wody, monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, GIS i modelowanie – 28 lat doświadczeń – Adam Włodarczyk, Złote Runo – 15 min. – prezentacja firmy.
  4. Nowatorskie rozwiązania Itron wspomagające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym – Robert Link, Itron Polska – 15 min. – prezentacja firmy.

Quick Info

  • 24 października 2019
  • 11:40 - 12:40
  • Sala Konferencyjna