11:45 - 13:50

Jak się bronić bez Broni?

  1. Mapa ryzyka branży wodociągowej. Czy ubezpieczenie odpowiada na potrzeby branży? – Małgorzata Maciejewska – Dyrektor Oddziału w Katowicach i Piotr Hobler – Dyrektor Biura Sprzedaży NORDPARTNER, 15 min
  2. Woda okiem biologa  – dr hab. Mariola Krodkiewska, dr Anna Cieplok i dr hab. Aneta Spyra, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 25 min
  3. Wpływ wojny w Ukrainie na działania podjęte przez Spółki Wodociągowe w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa – analiza wdrożonych rozwiązań na przykładzie Spółki Wodociągi Jaworzno –   mgr Sławomir Kołacz Główny Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., 20 min
  4. Jak efektywnie zarządzać ryzykiem przy wykorzystaniu nowoczesnych  narzędzi informatycznych? – Wojciech Gębski, Project Manager, UNISOFT sp. z o.o., 15 min
  5. Remont magistrali wodociągowej – rozsądek ponad wszystko! – Jakub Wiernicki, TERLAN, 15 min
  6. Niezawodność i bezpieczeństwo dostawy wody dla Regionu Śląska i Zagłębia na przykładzie systemu wodociągowego GPW S.A. – mgr inż. A. Siudy GPW S.A. Kierownik Zbiorników Wodnych Goczałkowice i Kozłowa Góra w GPW S.A. w Katowicach, 35 minut

Quick Info

  • 15 czerwca 2023
  • 11:45 - 13:50
  • Sala główna