Andrzej Siudy

Andrzej Siudy – absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na kierunku budownictwo wodne. Od 1998 r. kierownik Zbiorników Wodnych Goczałkowice, Kozłowa Góra administrowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. Doświadczenie w branży hydrotechnicznej zdobywał jako inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy przy budowie zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz jako pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Hydrologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry przy Dyrektorze RZGW Gliwice. Członek Rady I , II , III i IV kadencji (w III i IV Kadencji Przewodniczący Rady). Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach (2020-2025) oraz Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor wielu publikacji i opracowań z zakresu gospodarki wodnej i hydrotechniki. Został odznaczony przez Ministra Środowiska medalem za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pasjonuje się fotografią i żeglarstwem.