dr Anna Cieplok

Anna Cieplok – dr nauk biologicznych, adiunkt w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, hydrobiolog. Prowadzi badania nad makrobezkręgowcami bentosowymi w naturalnych i antropogenicznych zbiornikach wodnych. Zainteresowania naukowe obejmują także biologię i ekologię organizmów wodnych oraz monitoring gatunków obcych, w tym gatunków inwazyjnych.