dr inż. Edyta Kudelek

Edyta Kudlek – adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach. Specjalistka w zakresie: analizy chromatograficznej związków organicznych w różnych strumieniach wodnych w tym w wodzie basenowej; zaawansowanych procesów utleniania wspomaganych promieniowaniem UV; ciśnieniowych procesów membranowych oraz analiz toksykologicznych. Autorka lub współautorka około 224 publikacji naukowych, w tym około 106 w czasopismach punktowanych przez MEiN oraz 39 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i podmioty gospodarcze. Od 2018 roku jest certyfikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ekspertem Przemysłu 4.0. Jest współorganizatorem czterech konferencji pt. International Scientific Conference ISMO  „Environmental Engineering – Through A Young Eye” Innovations – Sustainability – Modernity – Openness w Białymstoku. Posiada doświadczenie w zakresie popularyzacji nauk technicznych, w tym obejmujących monitoring i ochronę środowiska wodnego: wykłady i publikacje dla dzieci i młodzieży. Koordynator wydarzeń popularno-naukowych – Noc Naukowców Politechniki Śląskiej.