dr inż. Edyta Kudlek

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach. Specjalistka w zakresie analizy chromatograficznej związków organicznych w różnych strumieniach wodnych w tym w wodzie basenowej, zaawansowanych procesów utleniania wspomaganych promieniowaniem UV, ciśnieniowych procesów membranowych oraz analiz toksykologicznych. Autorka lub współautorka około 180 publikacji naukowych, w tym około 57 w czasopismach punktowanych przez MNiSzW oraz 28 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2018 roku jest certyfikowanym ekspertem w Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w Gliwicach. Jest współorganizatorem dwóch konferencji pt. International Scientific Conference ISMO  „Environmental Engineering – Through A Young Eye” Innovations – Sustainability – Modernity – Openness w Białymstoku. Posiada doświadczenie w zakresie popularyzacji nauk technicznych, w tym obejmujących monitoring i ochronę środowiska wodnego: wykłady i publikacje dla dzieci i młodzieży. Koordynator wydarzeń popularno-naukowych na Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej.