dr inż. Ewa Kret

Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych. Absolwentka Politechniki Śląskiej – Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, specjalności Technologia Wody i Ścieków, Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie (studia doktoranckie), a następnie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (studia podyplomowe – Gospodarka Wodna). Obszar zainteresowań naukowych to inżynieria środowiska i gospodarowanie wodami, technologia wody, górnictwo i jego wpływ na środowisko wodne, uwarunkowania prawne i praktyczne korzystania z wód i usług wodnych, analizy bilansowe zlewni, analizy funkcjonowania ujęć wód w warunkach antropopresji, wpływ wód z odwadniania zakładów górniczych na środowisko w zlewni uprzemysłowionej, możliwości alternatywnego wykorzystania wód kopalnianych (odzysk ciepła, wykorzystanie do celów pitnych i przemysłowych). Autorka publikacji naukowych oraz licznych opracowań eksperckich, ewaluator projektów badawczych UE dla Funduszu Badawczego Węgla i Stali (ekspert zewnętrzny), wykładowca w ramach szkoleń dotyczących przepisów prawnych (Prawo wodne), z doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska jako specjalista ds. ochrony środowiska w zakładach górniczych oraz administracji (Okręgowy Urząd Górniczy), uczestnik projektów międzynarodowych dotyczących gospodarowania wodami i ograniczenia presji wynikających z działalności człowieka na środowisko wodne.

%