Grażyna Saletowicz

Laboratory Manager w ALS Skoczów. Absolwentka chemii na Uniwersyteckie Warszawskim. Posiada 16-letnie doświadczenie w branży laboratoryjnej. Od 5 lat manager laboratorium ALS Poland w zakresie badań i analiz środowiskowych. Posiada bogatą wiedzę na temat zarządzania operacjami laboratoryjnymi, zapewnianiem jakości i zgodności z przepisami oraz nadzoru nad zespołami naukowców. Od kilku lat regularnie wygłasza prezentacje na konferencjach i seminariach branży środowiskowej w Polsce i Czechach. Zaangażowana w doskonalenie oraz weryfikację nowych metod analiz w badaniach naukowych oraz w zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Wolny czas spędza na długich wędrówkach górskich u boku wiernych towarzyszy: Akity i Malamuta, a podziwiane krajobrazy stają się inspiracją, która zostaje uwieczniona na płótnie.