Hubert Stępniewicz

Hubert Stępniewicz – menedżer i trener, absolwent IESE Business School w
Barcelonie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obszarem jego
zainteresowań jest zarządzanie zmianą w procesie transformacji z uwzględnieniem
aspektów psychologii organizacji. W latach 2002 – 2005 reorganizował i wprowadził
na giełdę w Warszawie spółkę Hygienika S.A., w latach 2005 – 2009 kierował
Zakładami Naprawczymi Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach. W 2009
współzałożyciel VIS Systems – wiodącej spółki inżynieryjnej i doradczej w obszarze
kolejnictwa. Od 2016 do 2020 był prezesem spółki H. Cegielski Fabryka Pojazdów
Szynowych w Poznaniu, gdzie wdrożył program transformacji i rozwoju. W latach
2020-2021 członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, odpowiedzialny za
transformację biznesową holdingu, w okresie 2022-2023, wiceprezes zarządu w
APS Energia. Współzałożyciel Centrum Psychoterapii Terapiosfera w Gliwicach,
oferującego m.in. zintegrowane wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla
pracowników przedsiębiorstw. Podczas konferencji Wodo-Trendy2024 przedstawi
trendy oczekiwań pracowników w zakresie wsparcia coachingowego i
psychologicznego.