prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. W uczelni której pracuje zawodowo pełni od 1999 r funkcję Kierownika Katedry. W latach 2002-2005 był prodziekanem, natomiast w okresie 2005-2012 dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Geodezji UR. Od 2008 jest profesorem zwyczajnym. W okresie od 1996 roku był inicjatorem i współorganizatorem wielu ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych, w tym organizowanych przez PZITS. W 2012 roku został wybrany do składu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na kadencję 2012-2016, a następnie ponownie na kadencję 2016-2020. Działalność naukowa Jana Pawełka obejmuje problematykę dotyczącą doskonalenia naukowych podstaw projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ochrony zasobów wodnych. Wypromował 4 doktorów. Wyniki jego badań były przedmiotem ponad 150 prac publikowanych. Działalność naukowa w zdecydowanej większości dotyczy specjalności gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzone badania naukowe mają w większości charakter doświadczalny i związane są z doskonaleniem naukowych podstaw programowania, projektowania, budowy i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.