dr hab. inż. Mariusz Czop

Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (16 letni staż), Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, w tym około 35 w czasopismach z listy A i B (wg MNiSzW) oraz około 30 monografii i rozdziałów w monografii. Uczestnik łącznie 10 projektów naukowo-badawczych i B+R z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), w tym w 3 w charakterze kierownika zaś w pozostałych jako główny wykonawca. Autor lub współautor łącznie około 350 opracowań n-b oraz B+R dla przemysłu w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, zakładów wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Posiada doświadczenie w zakresie popularyzacji nauk geologicznych, w tym obejmujących ochronę środowiska wodnego: wykłady i publikacje popularnonaukowe, uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz planowanie i realizacja społecznych kampanii informacyjnych.