mgr inż. Iwona Lasocka Gomuła

Iwona Lasocka – jest na IV roku studiów doktoranckich „Doktorat wdrożeniowy” na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Od 25 lat zawodowo związana z pracą w Aquanet w Poznaniu. Aktualnie na stanowisku technologa ds. produkcji wody. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Chemii, II fakultet na Inżynierii Środowiska Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu oraz ma ukończone Podyplomowe Studia na Politechnice Poznańskiej „Technologia uzdatniania wód i oczyszczania ścieków”. 

Autorka licznych artykułów do czasopism branżowych w zakresie technologii produkcji wody. Na konferencjach naukowo-technicznych zawsze chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem głosząc prezentacje z pracownikami innych jednostek branżowych. Uczestniczy w akcjach edukacyjnych, kontaktach z uczelniami i konsumentami wody oraz oprowadza wycieczki po terenie stacji uzdatniania wody w Mosinie. Jest członkiem Zespołu ds. implementacji Dyrektywy 2020/2084 w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi powołanego przy Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie. Od trzech lat pracuje w zespole nad opracowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody w Aquanet na obszarze ujęć wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.