mgr inż. Joanna Stepa

Joanna Stepa – absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 8 lat pracuje w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. na stanowisku Technologa ścieków. Pełniła funkcję koordynatora projektu B+R „Innowacyjna technologia usuwania farmaceutyków ze ścieków”.