Paweł Cieślar

Paweł Cieślar –absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i
Energetyki w Gliwicach. Ma tytuł magistra inżyniera w zakresie specjalności:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków / specjalizacja: technologia wody i
ścieków. Jego praca dyplomowa, magisterska (2004r.) dotyczyła dezynfekcji wody
promieniami UV. Ma za sobą studia podyplomowe także na Politechnice Śląskiej:
Organizacja i Akredytacja Laboratoriów oraz Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w
Wodę. Od 2006 do 2021 r. był pracownikiem laboratoriów badania wody w WZC Sp. z
o.o., a od 2009 do 2020 r. był również pełnomocnikiem ds. jakości wg normy PN-EN
ISO/IEC 17025. Od 2021 r. zatrudniony na stanowisku: Specjalista ds. produkcji wody w
WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. Zaangażowany w sprawy związane z jakością wody również
jako popularyzator wiedzy o wodzie: prelekcje, artykuły, wywiady. (między innymi jako
autor serii artykułów na łamach bloga Świat Wody (www.swiatwody.blog).