prof. dr hab. Inż. Izabela Zimoch

Izabela Zimoch – prof. dr hab. inż.  pracownik Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Jest autorką lub współautorka 263 publikacji w tym: 39 z Listy Filadelfijskiej, 2 monografii, 27 rozdziałów w monografiach oraz jest autorką redakcji 7 monografii, w tym jednej w języku angielskim. Obszar jej działalności naukowej to inżynieria wodna niezawodność, bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria ryzyka eksploatacji systemów komunalnych, Plany Bezpieczeństwa Wody, optymalizacja eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, rachunek LCC (Life Cycle Costs). Jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej. Jest założycielką i kierownikiem studiów podyplomowych „System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę”, realizowanych przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. To uruchomione w roku akademickim 2018/2019 pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Organizatorka licznych szkoleń i konferencji w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Od ponad 10 lat współpracuje z gminami i przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, audyty i analizy, Plany Bezpieczeństwa Wody). W latach 2007-2017 była członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Współpracowała z NIK w zakresie opracowywania założeń kontroli sektora wodno-kanalizacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzania w wodę. Od 2018 r. uczestnik prac w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Ekspert Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Współautorka „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” opracowanego w czerwcu 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.