24 kw. 2022

Edycja 2022

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję WODO-TREDNY pt.:
Współczesne zagrożenia środowiska w wodzie

Wkrótce więcej szczegółów!