10:00 - 10:15
Sala główna

Uroczyste otwarcie konferencji

Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz dr inż. Józef Natonek - Prezes Zarządu Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
10:15 - 11:35
Sala główna
speakers

OPERACJA New Delphi

  1. "Działania przeciwepidemiczne podjęte w związku ze zwalczaniem Escherichia Coli Superbakterii New Delphi w Polsce”  – lek. med. Zbigniew Cebo, wiele lat na stanowisku  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
  2. "Nadzór nad jakością wody – Legionella"Aleksandra Konderak, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  3. „Pobór próbek wody bezpośrednio z sieci wodociągowej – sposoby i planowane zmiany w przepisach prawa” - Jacek Czardybon, SANIT- SERWIS Sp. z.o.o. -  prezentacja firmy
  4.  “Spełniaj najwyższe standardy: Analizy wody akredytowanymi metodami z laboratoriami ALS” - Grażyna Saletowicz, Lab Manager ALS Poland
11:50 - 13:40
Sala główna
speakers

JAK SIĘ BRONIĆ przed Legionellą ?

  1. „Legionella – niszczymy szybko skutecznie po prostu naturalnie”  - dr inż. Robert Muszański, WOFIL -  15 min
  2. „Zapobieganie stagnacji wody i rozwoju bakterii na sieci wodociągowej dzięki zastosowaniu wysokiej jakości armatury.” - Hubert Klikowicz - FLOWAP - 15 min
  3. „Jakość wody w kontekście zmian klimatu.” (Odra – złote algi, legionella) - Łukasz Weber – 30 min
  4. „Jak efektywnie zarządzać ryzykiem przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych?” - Wojciech Gębski, UNISOFT Sp. z o.o. – 15 min
  5. „Krótka historia jakości wody” - Paweł Cieślar, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej - 25 minut
20 June, 2024

Przerwa obiadowa

15:40 - 17:10
Sala główna
speakers

Warsztat

1. „Zrozumienie osobowości jako podstawa skutecznej motywacji” – Ewa Stępniewicz, TERAPIOSFERA - 75 min 2. "Od mikro działania do makro rezultatów. Pomoc psychologiczna dla pracowników jako narzędzie wsparcia rozwoju organizacji" – Hubert Stępniewicz, TERAPIOSFERA  - 15 mim
21 June, 2024

Śniadanie

21 June, 2024

Wykwaterowanie