Aleksandra Konderak

Jest kierownikiem oddziału Bezpieczeństwa wody
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, posiada wieloletnie
doświadczenie w branży wodociągowej głownie w zakresie jakości w wody,
zarządzania kryzysowego oraz eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki
Śląskiej oraz Executive MBA dla branży wodociągowej. Podczas konferencji Wodo-
Trendy 2024 będzie mówiła o legionelli w sieci wodociągowej