Ewa Stępniewicz

Ewa Stępniewicz – coach, trenerka komunikacji, psycholog i psychoterapeutka w
nurcie Gestalt. Ma również tytuł magistra zarządzania HR Business Partner. Certyfikat
coacha zdobyła w warszawskiej Szkole Coachingu Grupy TROP. W tej pracy
wykorzystuje różnorodne narzędzia, w tym Extended Disc. Jest również wykładowcą
na wyższych uczelniach, gdzie prowadzi  zajęcia z technik i metod negocjacji oraz
radzenia sobie ze stresem (Akademia Śląska w Katowicach), a także kryzysowego PR
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Pracę w charakterystycznych dla nurtu
Gestalt psychodramach umożliwia jej wykształcenie zdobyte w Szkole Filmowej w

Łodzi na Wydziale Reżyserii. Organizuje kręgi kobiet oraz warsztaty dla rodziców
nastolatków i osób pracujących nad odpornością psychiczną oraz poprawą
komunikacji. Współzałożycielka Centrum Psychoterapii Terapiosfera w Gliwicach,
oferującego m.in. zintegrowane wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla
pracowników przedsiębiorstw.
Podczas konferencji Wodo-Trendy 2024 przeprowadzi warsztaty podczas których uczestnicy
zdiagnozują swój styl komunikacji i sposoby w jaki przeżywają stres. To również czas na
trening komunikacji i budowy relacji zgodnie z własnym stylem osobowościowym.